(၈၂)ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖြားအို တစ္ဦးထဲ တဲေပၚတြင္ ရွိေနစဥ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ ” ျခင္ေဆးေခြရွိလား” ဟု ေမးကာ… See more

(၈၂)ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖြားအို တစ္ဦးထဲ တဲေပၚတြင္ ရွိေနစဥ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ ” ျခင္ေဆးေခြရွိလား” ဟု ေမးကာ… See more ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Zawgyi (၈၂)ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖြားအို တစ္ဦးထဲ တဲေပၚတြင္ ရွိေနစဥ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ ” ျခင္ေဆးေခြရွိလား” ဟု ေမးကာ… See more ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေထာင္မင္းအုပ္စု၊ …

(၈၂)ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖြားအို တစ္ဦးထဲ တဲေပၚတြင္ ရွိေနစဥ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ ” ျခင္ေဆးေခြရွိလား” ဟု ေမးကာ… See more Read More

กระติกพูดแล้ว โยนขวดไวน์ทิ้งน้ำกลัวผิดเมาทำแตงโมตาย “บีม” เจอท่าร้องไห้พิลึก

กระติกพูดแล้ว โยนขวดไวน์ทิ้งน้ำกลัวผิดเมาทำแตงโมตาย “บีม” เจอท่าร้องไห้พิลึก กระติกพูดแล้ว โยนขวดไวน์ทิ้งน้ำกลัวผิดเมาทำแตงโมตาย “บีม” เจอท่าร้องไห้พิลึก กระติกคุณใจดํามาก ทําไมไม่พูดความจริงทั้งหมดคะ น้องแตงโมรักคุณกับลูกขนาดนี้ ทํางานหาเลี้ยงมา คุณจะใช้ชีวิตต่อไปได้แบบมีความสุขจริงๆเหรอคะ เพื่อนตายทั้งคนไม่มีเวลาเสียใจ มัวแต่ไปคิดคำพูดให้ตัวเองพ้นผิด เรายังเชื่อในเวรกรรมนะคะ โกหกคนอื่นได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้นะคะ เรื่องของน้อง แตงโม เป็นเรื่อง ที่คนทั้งประเทศ สมควรจำใว้ ใครดีมากที่สุด คน รักน้องที่สุด ประชาชน 80% 90%ที่รักน้อง รักศักดิ์ศรี แต่ทุกคนช่วยกู้ศักดิ์ศรีให้น้องไม่ใด้ทุกๆคน เสียใจมาก ทุกคนทำร้ายน้องอโหสิ เพื่อเป็นทาน เพื่อดัวนัองแตงโมจะใด้ไม่ต้องมาเกิดพบเจอเหมือนชาตนี้อีก สิ่งที่น้องใด้ในวันนี้มากจริง …

กระติกพูดแล้ว โยนขวดไวน์ทิ้งน้ำกลัวผิดเมาทำแตงโมตาย “บีม” เจอท่าร้องไห้พิลึก Read More

ဗိုလ်နဂါးကိုဖမ်းပြီး စစ်ဆေးနေတဲ့ရုပ်သံ MRTV ထုတ်လွှင့်၊ တကယ်ကြီးပဲဟေ့

ဗိုလ်နဂါးကိုဖမ်းပြီး စစ်ဆေးနေတဲ့ရုပ်သံ MRTV ထုတ်လွှင့်၊ တကယ်ကြီးပဲဟေ့ ဗိုလ်နဂါးကိုဖမ်းပြီး စစ်ဆေးနေတဲ့ရုပ်သံ MRTV ထုတ်လွှင့်၊ တကယ်ကြီးပဲဟေ့ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ဗိုလ်နဂါးကိုဖမ်းပြီး စစ်ဆေးနေတဲ့ရုပ်သံ MRTV ထုတ်လွှင့်၊ တကယ်ကြီးပဲဟေ့ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ဗိုလ်နဂါးကိုဖမ်းပြီး စစ်ဆေးနေတဲ့ရုပ်သံ MRTV ထုတ်လွှင့်၊ တကယ်ကြီးပဲဟေ့ 

ဗိုလ်နဂါးကိုဖမ်းပြီး စစ်ဆေးနေတဲ့ရုပ်သံ MRTV ထုတ်လွှင့်၊ တကယ်ကြီးပဲဟေ့ Read More

လိုင်းပေါ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ ၇၀ နှင့် ၂၇ နှစ် အတွဲ အကြောင်း စပ်စုကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့

လိုင်းပေါ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ ၇၀ နှင့် ၂၇ နှစ် အတွဲ အကြောင်း စပ်စုကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ လိုင်းပေါ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ ၇၀ နှင့် ၂၇ နှစ် အတွဲ အကြောင်း စပ်စုကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ လိုင်းပေါ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ အတွဲ အကြောင်းကို စပ်စု  လိုက်တာ အဖွဲ့တွေ မှ အမျိုးမျိုး ကွဲ …

လိုင်းပေါ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ ၇၀ နှင့် ၂၇ နှစ် အတွဲ အကြောင်း စပ်စုကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ Read More

น้องแตงโม ลูกสาว แจงจิต ลงแข่งไอซ์สเก็ต คว้าอันดับ 1 มาครอง

น้องแตงโม ลูกสาว แจงจิต ลงแข่งไอซ์สเก็ต คว้าอันดับ 1 มาครอง นอกจากสวยแล้วก็ยังมีความจริงอีกด้วยสำหรับ “น้องแตงโม” ลูกสาวแจง แจงจิต ภรรยาแจ๊ส ชวนชื่น แน่นอนว่าหากใครติดตามครอบครัวนี้ก็จะได้เห็นหน้าเห็นตากันอยู่เป็นประจำ โดยล่าสุดทางทีมงานได้รับรายงานว่า น้องแตงโม ลงแข่งขันไอซ์สเก็ต สามารถคว้าอันดับ 1 มาครองได้สำเร็จ งานนี้บอกเลยว่าคนเป็นแม่ก็ภูมิใจมากเลยออกมาโพสต์ข้อความว่า  “Congratulations ka ได้ที่1 มาครอง พรุ่งนี้อีก2โปรแกรม สู้สู้”  และในเวลาต่อมา คุณแจง ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า  “รวม3โปรแกรม ภูมิใจ …

น้องแตงโม ลูกสาว แจงจิต ลงแข่งไอซ์สเก็ต คว้าอันดับ 1 มาครอง Read More

ส่งกำลังใจให้คุณหมอ..นพ.หนุ่มวัย24เพิ่งจบ เหล้าไม่กิน บุหรี่ไม่สูบ ออกกำลังกายประจำสุดช็อกเมื่อรู้เป็นมะเร็ง บอกขอโทษคนไข้ที่จู่ๆหายไป

  ส่งกำลังใจให้คุณหมอ..นพ.หนุ่มวัย24เพิ่งจบ เหล้าไม่กิน บุหรี่ไม่สูบ ออกกำลังกายประจำสุดช็อกเมื่อรู้เป็นมะเร็ง บอกขอโทษคนไข้ที่จู่ๆหายไป ส่งกำลังใจให้คุณหมอ..นพ.หนุ่มวัย24เพิ่งจบ เหล้าไม่กิน บุหรี่ไม่สูบ ออกกำลังกายประจำสุดช็อกเมื่อรู้เป็นมะเร็ง บอกขอโทษคนไข้ที่จู่ๆหายไป                         ”จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าSupapong Wangthammanoon ซึ่งเป็นของหมอป่องนพ.ศุภพงษ์แห่งโรงพยาบาลลำปางได้โพสต์ข้อความบอกเล่าถึงอาการป่วยของตนเองโดยหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ให้บุคคลอื่นได้เห็นศึกษาดูเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพทั้งได้ฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคมผู้คนได้เรียนรู้จากเรื่องราวของหมอหนุ่มโดยข้อความทั้งหมดไล่เรียงตามลำดับที่คุณหมอโพสต์ไว้ดังนี้         …

ส่งกำลังใจให้คุณหมอ..นพ.หนุ่มวัย24เพิ่งจบ เหล้าไม่กิน บุหรี่ไม่สูบ ออกกำลังกายประจำสุดช็อกเมื่อรู้เป็นมะเร็ง บอกขอโทษคนไข้ที่จู่ๆหายไป Read More

สุดยื้อ! ช็อควงการบันเทิงอีกแล้ว พระเอกดังคนนี้เสียชีวิตแล้ว (คลิป)

สุดยื้อ! ช็อควงการบันเทิงอีกแล้ว พระเอกดังคนนี้เสียชีวิตแล้ว (คลิป)   สุดยื้อ! ช็อควงการบันเทิงอีกแล้ว พระเอกดังคนนี้เสียชีวิตแล้ว สุดยื้อ! ช็อควงการบันเทิงอีกแล้ว พระเอกดังคนนี้เสียชีวิตแล้ว VDO สุดยื้อ! ช็อควงการบันเทิงอีกแล้ว พระเอกดังคนนี้เสียชีวิตแล้ว

สุดยื้อ! ช็อควงการบันเทิงอีกแล้ว พระเอกดังคนนี้เสียชีวิตแล้ว (คลิป) Read More

สุดยื้อ! ช็อควงการบันเทิงอีกแล้ว พระเอกดังคนนี้เสียชีวิตแล้ว (คลิป)

สุดยื้อ! ช็อควงการบันเทิงอีกแล้ว พระเอกดังคนนี้เสียชีวิตแล้ว (คลิป)   สุดยื้อ! ช็อควงการบันเทิงอีกแล้ว พระเอกดังคนนี้เสียชีวิตแล้ว สุดยื้อ! ช็อควงการบันเทิงอีกแล้ว พระเอกดังคนนี้เสียชีวิตแล้ว VDO สุดยื้อ! ช็อควงการบันเทิงอีกแล้ว พระเอกดังคนนี้เสียชีวิตแล้ว

สุดยื้อ! ช็อควงการบันเทิงอีกแล้ว พระเอกดังคนนี้เสียชีวิตแล้ว (คลิป) Read More

ส่องภาพ วิคกี้ ทำชาวเน็ตถึงบางอ้อ รู้เเล้วทำไม “เวียร์” ตัดสินใจ ใช้ชีวิตคู่

ส่องภาพ วิคกี้ ทำชาวเน็ตถึงบางอ้อ รู้เเล้วทำไม “เวียร์” ตัดสินใจ ใช้ชีวิตคู่   ส่องภาพ วิคกี้ ทำชาวเน็ตถึงบางอ้อ รู้เเล้วทำไม “เวียร์” ตัดสินใจ ใช้ชีวิตคู่ ส่องภาพ วิคกี้ ทำชาวเน็ตถึงบางอ้อ รู้เเล้วทำไม “เวียร์” ตัดสินใจ ใช้ชีวิตคู่ ส่องภาพ วิคกี้ ทำชาวเน็ตถึงบางอ้อ รู้เเล้วทำไม “เวียร์” ตัดสินใจ ใช้ชีวิตคู่ VDO…ส่องภาพ …

ส่องภาพ วิคกี้ ทำชาวเน็ตถึงบางอ้อ รู้เเล้วทำไม “เวียร์” ตัดสินใจ ใช้ชีวิตคู่ Read More

ส่องภาพ วิคกี้ ทำชาวเน็ตถึงบางอ้อ รู้เเล้วทำไม “เวียร์” ตัดสินใจ ใช้ชีวิตคู่

ส่องภาพ วิคกี้ ทำชาวเน็ตถึงบางอ้อ รู้เเล้วทำไม “เวียร์” ตัดสินใจ ใช้ชีวิตคู่   ส่องภาพ วิคกี้ ทำชาวเน็ตถึงบางอ้อ รู้เเล้วทำไม “เวียร์” ตัดสินใจ ใช้ชีวิตคู่ ส่องภาพ วิคกี้ ทำชาวเน็ตถึงบางอ้อ รู้เเล้วทำไม “เวียร์” ตัดสินใจ ใช้ชีวิตคู่ ส่องภาพ วิคกี้ ทำชาวเน็ตถึงบางอ้อ รู้เเล้วทำไม “เวียร์” ตัดสินใจ ใช้ชีวิตคู่ VDO…ส่องภาพ …

ส่องภาพ วิคกี้ ทำชาวเน็ตถึงบางอ้อ รู้เเล้วทำไม “เวียร์” ตัดสินใจ ใช้ชีวิตคู่ Read More